Vergide Adalet İstiyoruz, Yeni Vergiler Değil” diyen SES üyeleri adına basın açıklamasını SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz yaptı.

Şükran İçöz “Bugün 26 Haziran Çarşamba. On altıncı defa Vergide Adalet demek için Türkiye’nin dört bir yanındayız. Beş ayı geçen eylemlilik sürecimizde artık tüm Türkiye’nin vergide adalet dediğini görüyoruz. Evet artık tüm Türkiye vergilerin adaletsiz olduğunu, yoksuldan alıp bir avuç aşırı zengin sermayedara aktarıldığını ve bu nedenle yoksul kaldığımızı biliyor. Vergiler biz ücretlilerden, emeğiyle geçinmeye çalışanlardan, emekçilerden ve hatta emeklilerden toplanıyor. Bu toplanan vergiler ne sağlığımıza harcanıyor ne eğitimimize ne barınmamıza ne de beslenmemize. Bu nedenle randevu bulamıyoruz, bu nedenle eğitim alamıyoruz, bu nedenle dünyanın en yüksek gıda enflasyonuna maruz kalıyoruz.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2 ay önce sonunda vergide adalet dedi. Gereğini yapmasını beklerken karşımıza yeni vergi teklifleri ve zamlar geldi. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı yeni vergi teklifleri çalışması da vergide adalet ile başlıyor ama bize yeni vergi yükleri ile devam ediyor. Bizler basından bu çalışmada kimlere vergi yüklendiğini ve kimlerden vergi alınmadığını öğrendik” dedi Şehir Hastanesini İşletenden SIFIR VERGİ, Hastanede Çalışandan %35 vergi. Maliye Bakanlığından yeni vergi düzenlemeleri çalışmasında şehir hastanelerini yapan 44 şirketin sadece 7 sinin vergi verdiğini 37sinin hiç vergi vermediğini öğrendik diyen Şükran İçöz konuşmasını şöyle sürdürdü;

Bu şirketlerin 2023 yılında toplam verdiği verginin ise 2,8 milyar lira olduğunu öğrendik. Bunun da ne kadarının ödendiğini bilmiyoruz. Sadece İstanbul’da, sadece Çam Sakura Şehir hastanesinde çalışan sağlık çalışanları 2023 yılında bu şirketlerin tümünden daha fazla vergi vermiş durumda. Dahası bu şirketlerin vergi oranının %25 olduğunu öğreniyoruz oysa orada çalışanlar bu ay %35 vergi ödüyorlar. Biz Maliye Bakanından bu adaletsizliği düzeltmesini talep ediyoruz. Emekçilerden toplanan vergileri halkın yararına kullanmış olsaydınız; Diyarbakır’da Mardin’de 13 yurttaşımızı kaybettiğimiz yangınları önleyebilir, onlarca hastayı tedavi için başka şehirlere nakletmek zorunda kalmaz, yerinde müdahale edebileceğimiz sağlık kurumlarımız yada kurumlarda yanık ünitelerimiz olurdu.1000050861

Vergilerle Yoksullaşma Değil, Vergide Adalet İstiyoruz. Bayrama ücretlerimizi alarak girdik, bayram bitiğinde enflasyonla, vergi yüküyle erittiğiniz maaşlarımızın kaybolduğunu gördük. Emeğiyle çalışanlar, emekliler için bir bayram daha hesap kitapla geçti. Temmuz ayında hesaplayacağınız enflasyona göre maaşlarımıza %20 civarında zam yapacağınızı söylüyorsunuz. Gerçek enflasyonun çok altında bir zam yapmanız yeterli olmayacağı bizleri yeni vergi dilimine sokup bu zammı hiç vermemiş olacaksınız. Gelecek ay ücretlerimizi aldığımızda yüzde 20 zamma ne oldu diyeceğiz. Bu vergide adalet değil. Bu yoksulun, emekçinin sırtına binmek. Vergi çalışmanızda vergi dilimlerini ve vergi sınırlarını düzeltmek yok. Zam verdik deyip bunu vergi ile geri almak var. Bu vergide adalet değil.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e 16. haftada yeniden soruyoruz.

 Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı?
 Vergi kaçıranları hepimizden daha iyi biliyor ve tanıyorsunuz. Onlardan ne zaman vergialacaksınız?
 Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketleredesteğinizi kesecek misiniz?
 Vergide adalet diye başladığınız çalışmayı Meclise sunarken biz çalışanların sırtınabindirdiğiniz adaletsiz vergi sınırlarını düzletecek misiniz?
 Tüm çalışanların emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerindenvazgeçmeyi düşünüyor musunuz?
 Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylıvergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?
 Halktan topladığınız vergileri yurttaşların eğitimine, sağlığına, barınmasına, beslenmesine nezaman ayıracaksınız?

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının hakları ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadelemiz talebimiz karşılık bulana dek sürecek. Vergide ve gelirde adalet mücadelesine tüm çalışanları, giderek yoksullaşan halkımızı yanımızda görmeye mücadelemizi büyütmeye davet ediyoruz. Buradan hükümete sesleniyoruz 16 haftadır sürdürdüğümüz vergide adalet haykırışımızı ne zaman duyacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

Başkan Büyükkılıç’tan ulaşımda ‘Gittiğin Kadar Öde’ projesi Başkan Büyükkılıç’tan ulaşımda ‘Gittiğin Kadar Öde’ projesi

HABER MERKEZİ

Editör: Büşra Sevilen