Hakları için, eşitlik ve özgürlük için, sömürüsüz bir dünya ve ülke için yaşamlarını yitirenleri sevgi ve saygıyla anıyor, anılarına bağlı kalacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz diyen Şükran İçöz; “Sağlık hizmetinin metalaştırılarak alınıp satılan bir mala dönüştürülmesine, hastaya müşteri denilmesine ve sağlık bütçesinin özel sermayeye akıtılmasına, Sağlık kurumlarının şirketleşmesine, halkın sağlığının paraya tahvil edilmesine karşı çıkmak için, Performans -güvencesizlik- şiddet kıskacı ile faturanın sağlık emekçilerine kesilmesine dur demek için, Sosyal hizmetlerin; bağımlılık, siyasi yandaşlık ve rant ilişkisinden çıkarılarak hak temelli olarak verilmesi için, Uzun çalışma saatleri, iş yükü, mobbing ve angarya gibi modern kölelik çalışma koşullarına isyanı dile getirmek için, Sağlık ve sosyal hizmet alanında eğitim veren fakültelerden mezun olan yüzbinlerce gencin atanması için, Pandeminin başından beri ifade ettiğimiz “Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” şiarımızı daha güçlü haykırmak için, İşyerlerinde zorunlu verilmesi gereken 7/ 24 açık kreş hakkımız için; En temel insan hakkı olan “sağlık hakkı” için halkın sağlığı, emeğimizin hakkı demek için, Sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında yemeklerden zehirlenmemek, yeterli ve dengeli beslenmeye uygun kamusal yemek hakkımız için, Toplu sözleşmelerle mali, sosyal, özlük hakları iyileştirilmeyen, çalışma koşulları daha da ağırlaştırılan emekçiler olarak GREV’li toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkını güvence altına alan sendika yasası talebini dile getirmek için, Enflasyonun, vergi yükünün altında ezdirilen, sadaka gibi zamlarla yoksullaşanların; insanca yaşayacak meslek riskini karşılayacak, emekliliğe yansıyacak yoksulluk sınırının üstünde temel ücret ve vergi de adalet talebimizi haykırmak için, Görevlerinden haksız ve hukuksuzca gece yarısı kararnameleri ile işinden atılan kamu emekçilerinin haklı adalet talebini haykırmak için,1 mayıs alanlarında buluşuyoruz” dedi.

1 MAYIS MEYDANLARINDA OMUZ OMUZA

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini 1 Mayıs’ta omumuz omuza alanlarda olmaya çağırdıklarını ifade eden Şükran İçöz açıklamasını şu sözlerle tamamladı; Savaşsız ve sömürüsüz bir dünyaya olan özlemimizi haykırmak için Kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, Eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hâkim olduğu, Düşünce ve ifade özgürlüğünün suç olarak görülmediği ve cezalandırılmadığı, Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir gelecek ve ülke kurmaya yönelik mücadele sözümüzü yinelemek için 1 Mayıs alanlarında sınıf kardeşlerimizle, barıştan, eşitlik ve özgürlükten yana olan tüm halkımızla omuz omuza olacağız. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarımızdan hizmet almak için gelen tüm halkımızı bizlerle 1 Mayıs’ta saat 14.00’de Aydın Kanza Parkında omuz omuza haykırmaya SES’imize SES vermeye davet ediyoruz.

Yaşasın işçilerin emekçilerin uluslararası birlik dayanışma ve mücadele günü, yaşasın 1 Mayıs.

Devlet öldürmez! Devlet öldürmez!

HABER MERKEZİ