18 Mayıs 1974'te kurulan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), yarım asrı devirerek 50 yıllık bir çınar haline geldi. Bugün 50. kuruluş yılını dolduran JMO, 161 kişi ile başlayan yürüyüşüne, 18 bin 500’ü aşan üyesiyle devam ediyor. Oda'nın 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan JMO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karancı, "Yarım asırlık mesleki deneyim, birikim ve tecrübe ile çalışmaya, toplum ve kent faydasına bilimsel doğrularımızı söylemeye devam edeceğiz" dedi.

"YARIM ASIRLIK TARİHİMİZDE ÇOK SAYIDA MELEKTAŞIMIZIN KATKISI VAR"
"Öncelikle, nice güçlükleri aşıp, zor koşullardan geçerek Odamızı bugünlere taşıyan, kuruluşundan bugüne emek veren, özveri ile çalışan tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, aramızdan ayrılanları saygıyla ve rahmetle anıyorum. Hem zorlukları hem de birlikte mücadele etmenin güzelliklerini içeren yarım asırlık tarihimizde; çok sayıda meslektaşımızın unutulmaz katkıları, özverileri, alın terleri vardır" diyen Karancı, "Odamızın ilk örgütlenme çalışmaları sonucunda ülkemizdeki 497 jeoloji mühendisinden 411 tanesinin kaydı 31 Ocak 1975 tarihi itibari ile tamamlanıyor. Bu heyetin yürüttüğü kuruluş çalışmalarının son aşamasında, 161 dilekçe ile yapılan başvuru sonucunda konu TMMOB Genel Kurulu gündemine alınıyor ve 18 Mayıs 1974 günü TMMOB’un 19. genel kurulunda oy birliği ile TMMOB’a bağlı 17. Oda olarak Jeoloji Mühendisleri Odası’nın kurulmasına karar veriliyor" açıklamasında bulundu.

Mesut Kocagöz: "Parti ayrımı gözetmeksizin bütün insanların adalete özlemini gördüm" Mesut Kocagöz: "Parti ayrımı gözetmeksizin bütün insanların adalete özlemini gördüm"

"TEMEL İLKELER ORTAYA KONDU"
JMO'nun kuruluşunun kamuoyuna bir bildirge ile açıklandığını hatırlatan Karancı, bildirgede; "Yer altı ve yer üstü doğal kaynaklarımızın ülkemiz yararları doğrultusunda değerlendirilmesi yönünde katkı sunmak. Temel jeoloji hizmetleri ve çeşitli mühendislik uygulamalarında mesleğin etkinleştirilmesi, üyelerin yetki ve sorumluluklarının saptanması ile geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak. Jeoloji mühendisliği eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmak, ilk dört yıllık temel jeoloji mühendisliği eğitiminde birlikteliğin sağlanması görevini üstlenmek. Mesleğin gelişmesi ve tanıtılması ile ilgili teknik kongre, seminer, sempozyum, konferans, sergiler düzenlemek. Üyelerin birbirleri ile ve toplum ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak. Meslek disiplini ve ahlakı korumak. Ülkedeki demokrasi mücadelesinde yer almak” ifadelerinin yer aldığına dikkat çekerek, JMO'nun temel ilkelerinin bu bildirge ile ortaya konduğunu kaydetti.

"SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİYLE ÇALIŞIYORUZ"
1974’te 161 üye ile “Jeoloji bilimini ve mühendisliğini emekçi halkımızın yararına kullanma” ilkesiyle yola çıkan JMO'nun, bugün 18 bin 500’ü aşan üyesi, 12 şubesi, 64 il temsilciliği ile meslektaşlarından aldığı güçle bu ilkeyi hayata geçirme çabası içinde olduğunu vurgulayan Karancı, "Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak bizler, 18 Mayıs 1974’te 161 kişi ile başlayan onurlu yürüyüşüne, bugün 18 bin 500’ü aşan üye, 50 yıllık mücadele, deneyim, bilgi birikimi ve üyelerinden aldığı güçle; bir mesleki demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin güçlüğü, büyüklüğü ve bunlara karşı sorumlulukların bilinciyle görev alanı içerisindeki çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİLİMLE, EMEKLE, UMUTLA VE İNATLA NİCE YILLARA"
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada toplum yararını korumak, meslektaşlarının hak ve çıkarlarını savunmak, mesleki konularda görüş oluşturmak için istek ve çözüm önerilerini söylemeye devam edeceklerini ifade eden Karancı, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Odamızın kuruluşunun 50. yılında toplum yararını korumak, meslektaşlarının hak ve çıkarlarını savunmak, mesleki konularda görüş oluşturmak, mesleki gelişime katkı sağlamaya çalışmak, afetlere karşı dirençli şehirleşmenin sağlanması, zemin etütlerinin yerinde denetimi, kaçak sondajların engellenmesi, yer altı ve yüzey sularının korunması, yerel yönetim ve belediyelerde meslektaşlarımızın istihdamının sağlanması, deprem simülasyon tırı, yağmur sularının yer altı suları ile buluşacağı süngerkent projesini, turizme yeni bir destinasyon kazandıracak doğal taş ve tabiat müzesi, jeopark ve daha nicesi ile ilgili talep, istek ve çözüm önerilerimizi söylemeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki dayanışmamızı, birlikteliğimizi güçlü tutalım. Bu vesile ile odamızın onurla geldiği 50 yaşını kutluyor, bilimle, emekle, umutla ve inatla nice yılları birlikte yaşamayı diliyor, tüm değerli meslektaşlarıma saygılar sunuyorum." 

HABER MERKEZİ 

Editör: Antalya Saati