Yapılan açıklamada iklim değişikliği, plansız kentleşme, çarpık yapılaşma, tarım ve orman alanlarının yok edilmesi gibi faktörlerin bu tür afetlerin sık yaşanmasına neden olduğuna dikkat çekildi.

ALTYAPI SİSTEMLERİ YETERSİZ

Yetersiz altyapı nedeniyle  her  yağış afete dönüşmektedir diyen İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Soner Akdoğan “13.02.2024 tarihi itibariyle yaşamış olduğumuz yağışlar bir kez daha kentimizde büyük ölçekli zararlara yol açmıştır ve maalesef can kaybına neden olmuştur. Can kayıplarının artmaması en büyük temennimizdir. İklim değişikliğinin getirmiş olduğu etkiler, nüfus artışıyla birlikte kentleşmenin hızlanması, plansız ve yanlış arazi kullanımı, çarpık yapılaşma, tarım alanları ile orman ve yeşil alanların yok edilmesi, hızlı şehirleşme, havza ve dere yatakları ile taşkın alanlarında yapılaşma, ıslah edilmemiş dere yatakları, yok edilmiş veya üzeri kapatılmış su arkları ve yetersiz altyapı nedeniyle olağanın üzerindeki her yağış bir afete dönüşmektedir. Şehrin atar ve toplar damarları olan altyapısı bir günde tıkanmakta, hayat felç olmakta ve yaşamak zorlaşmaktadır.” dedi.

DOĞA SUÇLU İLAN EDİLMEMELİ

Popülist yaklaşımlarla halka sunulan Belediyecilik hizmetleri, belediyelerin asli görev ve sorumluluklarının önüne geçtiğini vurgulayan Başkan Akdoğan “Antalya’nın yağış kaynaklı sel ve taşkın afeti geçmişine bakıldığında, en son yaşadığımız 11-12 Aralık 2022 Kumluca Afeti olmak üzere her birkaç yılda bir aynı senaryoyla karşılaşmaktayız. Halkta karşılık bulamayacağı endişesiyle şehrin altyapı sistemleri ihmal edilmiş ve geçmişte olduğu gibi bugün de yeni bir hidro-meteorolojik afet olarak karşımıza çıkmıştır. Dünya Kenti Antalya söylemi tüm  kurum ve kuruluşların gerçek hizmetleriyle taçlandırılmalı, yaşanan afet sonrasında yağışların fazlalığı bahane edilerek yine doğa suçlu ilan edilmemelidir.” dedi.

ÖNERİLERİMİZ DİKKATE ALINMALI

Sel ve taşkın afetinde can ve mal kaybının önüne geçilebilmesi için önerilerde bulunan Başkan Soner Akdoğan “Kentimizin sel ve taşkın afetine hazırlanması, maddi zarar ve can kayıplarının önüne geçilmesi için sunduğumuz öneriler dikkate alınmalı ve hayata geçirilmelidir. Afet riski değerlendirmelerinde kritik altyapı faktörlerinin stratejik planlarının sağlanması, Riskli alanların belirlenerek konut durumlarına göre eylemlerin belirlenmesi, Yapı kotlarının, risk değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenerek hidro-meteorolojik afetlere karşı güvenli olacak şekilde planlaması,Yağmur suyunu toplama, saklama, düzenleme ve taşkın önlemeyi sağlayacak çeşitli altyapı metotlarının geliştirilmesi, Hidro-meteorolojik afet riski olan bölgelerde imar planlarında afet riski değerlendirmesinin yapılması, inşai altyapı sistemlerinin yanı sıra doğal drenaja olanak sağlayacak üst yapı sistemlerinin planlaması  gerekmedir. Bu düzenlemeler elbette konunun uzmanları ve paydaşlarıyla çeşitlendirilip, zenginleştirilmelidir. Kentimizin her anlamda yaşanılabilir bir kent olması tüm paydaşların birlikte çalışması ve diyalog halinde olması ile mümkün olacaktır.” diye konuştu.

Dünya çocukları 23 Nisan’da Alanya’da buluştu Dünya çocukları 23 Nisan’da Alanya’da buluştu

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ OLARAK HAZIRIZ

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak her zaman katkı koymaya hazır olduklarını ve afet sonrası kullanılması gereken toplanma ve sığınma alanlarının erişilebilirliği ve kullanılabilirliğinin sorgulanması gerektiği  vurgulayan Başkan Akdoğan “Afet sonrasında aktif olarak kullanılması gereken Afet toplanma ve sığınma alanlarının kullanılırlığı ve erişilebilirliği sorgulanmalıdır. Afet toplanma alanlarının afetin kendisinden etkilenmesi ve su altında kalması, hizmet vermesi beklenen vatandaşlarımızın bu hizmete ulaşamaması günümüz koşullarında kabul edilemez bir durumdur. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak her zaman olduğu gibi katkı koymaya hazırız” dedi.

HABER MERKEZİ