Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 19.Dönem Yönetim Kurulu, 12 Nisan Cuma günü yaşanan Tünektepe Teleferik kazasıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, Tünektepe Teleferik inşaatına 22 Nisan 2013 yılında başlandığı ve yapım süresinin yaklaşık bir yıl olarak öngörüldüğü hatırlatılarak, “Ancak farklı yüklenici firmalarla 2016 yılında tamamlanabilmiştir. 2017 yılında ilk seferini yapan Tünektepe Teleferik, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ANET A.Ş firması tarafından işletilmeye başlanmıştır. Anlaşılıyor ki başlangıçta İl Özel İdaresi’nce ihale edilen ancak İl Özel İdaresi’nin kapatılmasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Tünektepe Teleferik, farklı yüklenicilerle inşa edilerek öngörülenden daha uzun ve sancılı bir sürecin ürünü olarak ortaya çıkmıştır” denildi.

GENİŞ KAPSAMLI RAPOR ŞART

Adliyede makam tuvaleti krizi... Başsavcı avukatla aynı tuvalete girmek istemedi Adliyede makam tuvaleti krizi... Başsavcı avukatla aynı tuvalete girmek istemedi

Açıklamada, yaşanan kazanın yalnızca bakım, onarım ve işletme gibi nispeten dar bir alanda tartışılması ve araştırılmasının yanı sıra sistemin inşası ve imalatı aşamalarını da kapsayacak geniş bir perspektifte araştırılması gerektiği ifade edilerek, şöyle denildi: “İlk raporu hazırlayan teknik heyetin yalnızca elektrik ve makine mühendisi uzmanlardan oluşması ve raporun yalnızca sistemde kazanın yaşandığı bölgeye ilişkin hazırlanmış olması, ilgili raporun yalnızca bir ön rapor olmasından kaynaklandığını düşündürmektedir. Zira multidisipliner (aynı konuya belirli bir plan dâhilinde farklı branşlar üzerinden odaklanma) bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan Tünektepe Teleferik sisteminde yaşanan kaza; uzman inşaat mühendislerinin de aralarında bulunduğu, elektrik ve makine mühendisi uzmanlardan oluşan bir ekiple, inşasından işletmesine kadar tüm süreçleri kapsayan bir araştırma sonucu ortaya çıkacak geniş kapsamlı bir raporla anlaşılabilecektir.”  

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ DE DAHİL EDİLMELİ

“Ortaya çıkan ön rapor, teknik incelemeler ve uzman görüşleri dikkate alındığında yaşanan kaza; sistemin mekanik ve elektrik arızalarının yanı sıra malzeme deformasyonundan kaynaklı oluşabilecek arızalarına; ayrıca olası bir kaza durumunda can güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde müdahaleye ve tahliyeye izin verecek güvenlik sistemlerinin de gerektiğini ortaya koymuştur. Kazanın oluşumunda direğin hasar alarak kopması; teleferik sisteminin periyodik kontrollerinde, denetim ve mevzuat hükümlerine inşaat mühendislerinin de dahil edilmesinin önemini göstermiştir.”

Antalya'daki teleferik kazası… Facianın nedeni hatalı üretim mi? - Antalya  Körfez Gazetesi

NİHAİ RAPORLAR BEKLENMELİ!

Açıklamanın sonunda, kazayla ilgili kurulacak bir komisyonda İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nin de yer alması gerektiğinin altı çizilerek, “Multidisiplinler bir tasarım, imalat ve işletme mantığına sahip kapsamlı bir tesisin incelenmesi, raporlarının sağlıklı bir şekilde ortaya konması zaman alacaktır. Bilinmelidir ki bu zaman zarfında bilgi eksikliği ile ve hatta bilinçsizce yapılacak her yorum kamuoyunu doğru bilgilendirme ve adaletin yerini bulması hususlarının önünde engel teşkil edecektir. Bu bağlamda sisteme ilişkin tüm süreçler araştırılmalı ve sabırla nihai raporların ortaya konması beklenmelidir. Öncelikle sürecin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak, kurulacak bir komisyonla konunun mesleğimiz açısından değerlendirilerek gerekli çalışmaların yapılacağının bilinmesini isteriz. Bilirkişi raporu ve komisyon raporumuz sonrasındaki değerlendirmelerimiz kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ